Jesteś tutaj: Strona główna > Porady > Montaz

  Montaż

  Płyty i kafle DekoConcrete do wnętrz |

  Płyty i kalfle DekoConcrete produkowane są ręcznie. Sugerujemy, aby przed przyklejeniem płyt ułożyć je na podłodze i dobrać optymalne zestawienie przekładając i obracając je względem siebie aż do uzyskania odpowiedniego efektu (jest to szczególnie polecane w przypadku płyt i kafli Loft z powodu ich zamierzonego różnorodnego rysunku i odcieni szarości oraz przebarwień).

  Płyty i kafle mają lekko postrzępione krawędzie i nierówności wynikające z ręcznego wykonania. Przed rozpoczęciem montażu płyty po podróży powinny kilka dni postać w pomieszczeniu w którym będą montowane. Płyty, szczególnie duże rozmiary, mogą delikatnie łódeczkować. Nie dociskać nadmiernie w czasie montażu - ten efekt jest zamierzony i nadaje ścianie dynamiki. 

  Płyty mogą mieć delikatne odchyłki w wymiarach dlatego sugerujemy układanie z 2mm dystansem.
  Płyty DekoConcrete wymagają podłoża LITEGO, porowatego, mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Słabo związane podłoża należy dodatkowo zagruntować GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM. Ściana musi byś lita w innym przypadku wymaga wzmocnienia np płytą OSB.
  Nie należy montować płyt na dylatacji jeżeli takie występują na ścianie, w przeciwnym razie mogą wystąpić niekontrolowane pęknięcia. Nie montować na ścianach gips kartonowych lub gipsowych gładziach. Montaż płyt musi być przeprowadzony przez wykwalifikowane ekipy wykonawcze zgodnie ze sztuką budowlaną. 
  Do montażu należy stosować elastyczne zaprawy klejowe przeznaczone do klejenia elementów wielkoformatowych ściennych - wewnętrznych lub zewnętrznych. Polecamy klej Tytan Fix 2. Zaprawę klejową należy nanosić zgodnie z instrukcjami układania zapraw klejowych. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji zamieszczonych na zaprawach klejowych i postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Płyty po przyklejeniu nie mogą dudnić muszą przylegać całą powierzchnią do ściany - należy dobrać właściwą grubość grzebienia (zalecane ok 10 mm). 
  Płyty mogą być wiercone i mocowane za pomocą śrub, kotw lub systemów mocowania. Wybór właściwej metody mocowania powinien być dokonany po ocenie warunków przez właściwe ekipy wykonawcze.
  Płyty i kafle mogą być gruntowane przed lub po położeniu na ścianę. Zalecane gruntowanie po ułożeniu. Po zakończeniu okresu wiązania kleju. Grunt nanosić wałeczkiem. Dzięki zagruntowaniu stają się bardziej odporne na zabrudzenia i działanie wilgoci oraz wody.
  Uwaga: Ze względu na różne kalibracje urządzeń, techniki fotograficzne oraz drukarskie: kolory betonów, natężenie i rysunek może się różnić od oryginalów. Niektóre zdjęcia użyte na stronie mają charakter poglądowy i nie zawsze odzwierciedlają faktyczne aranżacje.


  Płyty betonowe - kolekcja BOX 2

  INSTRUKCJA MONTAŻU OKŁADZIN ŚCIENNYCH
  PŁYTY PŁASKIE
  Płyt wykonane są z naturalnego betonu architektonicznego dlatego zmienna kolorystyka, przebarwienia,nierównomierne rozłożenie kolorów, oraz pustki – pory na powierzchni elementów są naturalnym dla tego tworzywa i produktu elementem i stanowią o jego niepowtarzalności i atrakcyjności. Te cechy nie są podstawą jakichkolwiek reklamacji. Nierówna powierzchnia klejenia, wystające elementy kruszywa są naturalne i zwiększają przyczepność mechaniczną materiału w procesie klejenia. Zwraca się uwagę, że tzw. „łukowatość” wygięcia powierzchni jest naturalna dla elementów wylewanych, jakimi są płyty. Jej skala nie powinna przekracza jednak odstępstw normatywnych i wskazanych w karcie technicznej produktu w pt. 3 Tolerancje wymiarowe. Występowanie białego nalotu na powierzchni montażowej jest efektem technologicznym, a jego usunięcie jest warunkiem skutecznego montażu.

  MONTAŻ
  Przed montażem należy rozpakować elementy i pozostawić 1-2 dni do ustabilizowania koloru. Należy również, przed montażem świadomie zastanowić się i zaprojektować rozłożenie poszczególnych elementów tak aby uzyskać oczekiwany efekt wizualny przestrzeni – gradacja porowatości, kolorystyka.
  a) weryfikacja wymiarów płyt
  Przed przystąpieniem do klejenia należy zweryfikować wymiary płyt – łukowatość. Płyty przechodzą proces kontroli wymiarów na zakładzie i są zgodne z normą i kartą techniczną produktu, Zwraca się uwagę, że naturalne dla procesu produkcyjnego są odkształcenia liniowe.
  Wszelkie nieprawidłowości montażu mogą wpłynąć na odkształcenia liniowe , tym samym błędnie uznane za wadę produktu. 
  UWAGA: Odstępstwa wymiarowe nie stwierdzone i nie zgłoszone producentowi przed montażem, a stwierdzone po montażu elementów, są wynikiem błędów montażowych i nie będą uznawane jako wada produktu, wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do wykonawcy montażu.
  b) przygotowanie powierzchni klejenia
  Powierzchnia techniczna – klejenia płyty , to powierzchnia wyraźnie chropowata. Powierzchnia klejenia płyt powinna być zagruntowana środkiem gruntującym z dodatkiem piasku kwarcowego Firmy Mapei ECO PRIM GRIP. Powierzchnia klejenia podłoża (ściana) powinna być zagruntowana z godnie z zaleceniami producenta środków gruntujących, wszelkie świeże tynki muszą zgodnie z technologią uzyskać swoje maksymalne parametry wytrzymałościowe (dojrzewanie). UWAGA: Niedopuszczalne jest klejenie na powierzchnie gładkie typu, gładź tynkowa, powierzchnie malowane, inne tynki gładkie jak np. stiuki, bez ich wcześniejszego usunięcia. Nie dostosowanie się do powyższego zagraża stabilności wiązania i przyczepności elementu, przez co elementy mogą odpaść od ściany! Wszelkie reklamacja w tego tytułu nie będą uznawane i są traktowane jednoznacznie jako błędy montażowe.
  c) przygotowanie płytek do montażu
  Powierzchnia montażowa płytek musi być oczyszczona z nalotu tzw. mleczka . Wszelkie elementy kruszywa, które wyraźnie „odstaje” od powierzchni klejenia należy usunąć, tak aby możliwe było nakładanie pacą grzebieniową 8 mm. Wszelkie ewentualne nierówności resztki poprodukcyjne krawędzi bocznych stykowych należy przeczyścić, gwarantując równomierne doleganie. Prawidłowy montaż płyt i płytek odbywa się stosując metodę nakładania kleju na powierzchnie wyklejaną ( 2 etapowo) warstwa kontaktowa (paca płaska) następnie warstwa klejenia (paca grzebieniowa). UWAGA: Maksymalne dawkowanie łącznej grubości kleju nie większe niż 15 mm.
  WYKONANIE MIESZANKI KLEJĄCEJ WG.WSKAZAŃ PRODUCENTA
  1. Oczyszczoną z niestabilnego podłoża powierzchnię ściany zacieramy warstwą kleju pacą płaską z dociskiem , a następnie grzebieniujemy warstwę kleju na ścianie.
  2. Oczyszczoną z mleczka stronę montażową płytek/płyt przed klejeniem należy przeciągnąć równomierną warstwą kleju dociskając, tak aby dokładnie wypełniła wszelkie nierówności.
  3. Łączymy elementy z wyrównaniem krawędzi . Uwaga wszelkie nierówności elementów niwelować grubością warstwy kleju. Zabronione jest silne uginanie i dociskanie nierównomierne płyt i „niwelowanie” możliwych łukowatych wygięć przez „prostowanie” płyty. Uwaga , powstałe w wyniku takiego działania pęknięcia materiału nie są podstawą do reklamacji i nie będą uznawane. Jest to typowy błąd montażowy!


  Tak przygotowane powierzchnie można łączyć na stałe.
  UWAGA: Klejenie „ na placki”, bez docisku kleju do obu powierzchni skutkuje niestabilnym wiązaniem. Materiał nie powleczony klejem na całej powierzchni może podlegać naprężeniom schnięcia kleju i się „odkształcać- wyginać”. Poprawianie korygowanie ułożenia płyt po wstępnym związaniu klejem , narusza wiązanie. Pominięcie któregoś z etapów klejenia, niestaranne przygotowanie podłoża, wprowadzanie własnych ”modyfikacji”, wykonywanie mieszanki klejącej niezgodnie z instrukcją producenta czy też używanie innych niż wskazane, mas i klejów może skutkować: niestabilnym wiązaniem, wyginaniem się materiału, powstawaniem odplamień, odpadaniem materiału od ściany, lub jego rozwarstwianiem. Powyższe nie jest wadą techniczną materiału i wynika z wady montażowej, za którą odpowiedzialność ponosi montażysta. UWAGA: materiał jest higroskopijny co może powodować podciąganie wody z zaprawy klejowej, szczególnie przy jej nieprawidłowym przygotowaniu. UWAGA: nie przenosić na „płasko” a w pozycji pionowej. UWAGA: wszelkie zabrudzenia klejem powierzchni płytek należy zmywać na bieżąco wodą, aby nie doprowadzić do zaschnięcia kleju na ich powierzchni. MONTAŻ I PRZENOSZENIE TYLKO W POZYCJI PIONOWEJ! PRZENOSZENIE W POZIOMIE NA PŁASKO MOŻE SKUTKOWAĆ PĘKNIĘCIEM ELEMENTU ZA CO NIE ODPOWIADA PRODUCENT W RAMACH REKLAMACJI. Do montażu elementów należy używać tylko kleju klasy CII wskazany przez producent płytek klej: MAPEI Keraflex maxi S 1 . Zastosowanie innych środków gruntujących oraz klejących do montażu elementów będzie skutkowało utratą gwarancji producenta


  Copyright © 2014 ArtPiksel